Společnost Otevřená rodina Občanské sdružení na podporu opuštěných dětí
   
 


Kdo jsme

Akce

Výroční zpráva

Projekty

Fotogalerie

Kontakt

Společnost Otevřená rodina byla založena v roce 1993 v Českých Budějovicích jako charitativní organizace na podporu opuštěných dětí, které mohou dostat šanci v náhradních rodinách. Naše společnost vychází z křesťanských principů lásky a pomoci, proto je nazývána otevřenou (přijímající) rodinou. Pomáháme i dětem, které již prošly dětskými domovem nebo jsou v nějaké tíživé situaci a zároveň podporujeme pěstounské rodiny. Mapujeme jejich potřeby, a to jak materiální, tak psychické i duchovní. Spolupracujeme s Diecézní charitou, azylovými domy, okresním úřadem, nadačním fondem Rozum a cit a Střediskem pro rodinu a mezilidské vztahy.
Projekty, které jsem dosud realizovali: největším a zároveň motivujícím projektem byla rekonstrukce venkovského stavení v Drahotěšicích, které od roku 1996 slouží jako pěstounské zařízení s možností pobytů potřebných mladých lidí. Dalšími projekty, které jsem finančně podpořili, byly Soukromý dětský domov v Úrazu u Nemyšle, domek pro pěstounskou rodinu ve Vidově a azylové bydlení pro mladé rodiny ve Vrátě. Společnost Otevřená rodina je také hlavním iniciátorem vzniku knihy „Prožívat několik životů“, která má za cíl pravdivě informovat širokou veřejnost a především budoucí pěstouny o přínosech i problémech pěstounské péče.
Na těchto projektech se finančně podílely jak velké nadace, např. Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, Výbor dobré vůle, Nadace rozvoje občanské společnosti, nadační fond Rozum a cit, tak sponzoři i jednotlivý dárci.
Také několikrát do roka organizujeme pro pěstounské rodiny různé akce, výlety, happeningy, pořádáme koncerty poslechové i benefiční, prodejní výstavy, přednášky pro pěstouny i veřejnost, letní tábory pro děti a v poslední době rozjíždíme studentskou výpomoc v pěstounských rodinách s úklidem, doučováním dětí, občasným pohlídáním či brigádou. Naším cílem je zlepšovat podmínky v pěstounských rodinách (kde je mnohdy i 10 dětí), propagovat přijímání dětí z dětských domovů do rodin, aby co nejvíce těchto zapomenutých dětí poznalo lásku domova a aby jejich děti nemusely poznat chladné zdi ústavů.